ankara escort
istanbul escort
ankara escort
ankara escort
⋆ Devlet 343 milyar liradan vazgeçecek ⋆ Gizli Bilgiler
29 Nisan 2017
Devlet 343 milyar liradan vazgeçecek

Devlet 343 milyar liradan vazgeçecek

KURUMSAL WEB TASARIM FİRMASI ÜCRETSİZ SİTE TANITIMI
Reklam - www.utibilisim.com Reklam - www.dizin.websitesepeti.com
Firmalara ve şahıslara hizmet vermekte olan, kurumsal web tasarım firmasıdır Sitelerinizi ve firmanızı ücretsiz olarak ekleye bileceğiniz firma rehberi sitesidir.

AA muhabirinin Maliye Bakanlığının Vergi Harcamaları Raporu’ndan  derlediği bilgiye göre, çeşitli kanunlarda yer alan vergi indirimi, istisna ve  muafiyetler nedeniyle bu yıl 90 milyar 660 milyon liralık vergi tahsil  edilmeyecek.

Gelecek yıl bu yolla vazgeçilen vergi faturası ise 102 milyar 216  milyon liraya çıkacak. Bunun 37,7 milyar lirası Gelir Vergisi, 15,1 milyar   lirası Kurumlar Vergisi, 23,5 milyar lirası Katma Değer Vergisi (KDV) 14,7 milyar  lirası Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) kanunlarındaki istisna ve muafiyetler sonucu  alınmayacak. Söz konusu harcamalar motorlu taşıtlar vergisinde 658 milyon lira,  Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinde 10,5 milyar lira, Özel İletişim  Vergisi’nde 38 milyon lira olacak.

Öte yandan devlet 2018 yılında 114 milyar 264 milyon liralık, 2019  yılında da 126 milyar 584 milyon liralık vergiden vazgeçecek. Bu şekilde gelecek  3 yıl, vergi indirimi istisnaları ve muafiyetler nedeniyle toplam 343 milyar 64  milyon liralık vergi tahsilatında bulunulmayacak.

Vazgeçilen vergilerin Gayri Safi Yurt İçi Hasılaya (GSYH) oranı ise  2017 ve 2018’de yüzde 4,25, 2019 yılında da yüzde 4,24 olacak.

142 KALEMDE VERGİ İSTİSNASI VE MUAFİYETİ

Vergi harcamalarında Gelir Vergisi Kanunu’nda yer alan indirim,  muafiyet, istisnalar önemli bir pay alırken, bunu Katma Değer Vergisi ve Kurumlar  Vergisi Kanunu’ndaki harcamalar takip ediyor.

Gelir Vergisi Kanunu’nda esnaf muafiyetinden ücretlerdeki istisnalar  ve asgari geçim indirimine,yatırım indiriminden, hizmet erbabına Ar-Ge desteği  ile yatırım teşvik belgeli gelir vergisi stopajı desteğine 57 ayrı istisna,  muafiyet ve indirim yer alırken, Kurumlar Vergisi Kanunu’nda 33, Katma Değer  Vergisi Kanunu’nda 34, Özel Tüketim Vergisi Kanunlarında 18 olmak üzere tali  vergiler dışında toplam 142 muafiyet ve istisna kalemi bulunuyor.

Devletin önemli ölçüde vergi indirimi, istisnası ve muafiyeti tanıdığı  diğer kanunlar arasında Serbest Bölgeler Kanunu, Teknoloji Geliştirme Kanunu,  Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun,  Yatırımların Proje Bazında Desteklenmesi ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde  Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun da yer alıyor.

Devletin ekonomik büyümeye ve sosyal gelişmeye katkı sağlamak amacıyla  yaptığı söz konusuvergi harcamalarının normal harcamalarla aynı şekilde bütçe  kontrolüne tabi tutulması şeffaflık vehesap verilebilirlik açısından önem  taşıyor. Ayrıca bu harcamaların kontrolü, vergi sistemi işleyişinin bir bütün  olarak daha kapsamlı değerlendirilmesine, düzenleme yapmadaki amacın hala geçerli  olup olmadığının tespitine ve verimli, verimsiz uygulamaların belirlenmesine  imkan vermesi bakımından da önem arz ediyor.

Türkiye’de vergi harcamaları Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu  kapsamında bütçekanunların ekli cetvellerde düzenli olarak izleniyor.

Yorum Yap

Yorum

KURUMSAL WEB TASARIM FİRMASI ÜCRETSİZ SİTE TANITIMI
Reklam - www.utibilisim.com Reklam - www.dizin.websitesepeti.com
Firmalara ve şahıslara hizmet vermekte olan, kurumsal web tasarım firmasıdır Sitelerinizi ve firmanızı ücretsiz olarak ekleye bileceğiniz firma rehberi sitesidir.

Bir Cevap Yazın


maltepe escort
kadıköy escort
anadolu yakası escort